Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

124 veya 224 Bin Peygamber Gönderildiğine Dair Rivayet Zayıftır…