Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

“Allah Arşın Üstündedir” Rivayetini Te’vil Mi Ediyoruz?