Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

“Bir İyiliğe Öncülük Eden Kimseye O İyiliği Yapanın Ecri Gibi Sevap Vardır”