Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

Hadis Aliminden Alınır, Ne Kadar Büyük Olsa da Tasavvuf Ehlinden Değil