Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

“İlim Talebi Her Müslümana Farzdır, Ehil Olmayana İlim Öğreten Domuza Gerdanlık Takmış Gibidir”