Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

“Kendisine Bir İlim Sorulup da Bunu Gizleyen Kimseye Kıyamet Gününde Ateşten Gem Vurulacaktır”