Kategoriler
Hadis Rivâyetleri

Namazların Özürsüz Cem’ine Dair İbnu Abbas Rivayetinin Tahlili