Kategoriler
Riyâzu's-Sâlihîn

#1: Niyet ve Hicret

Bismillah. Kıymetli Kardeşlerimiz, 2014 yılında Bismillah dediğimiz ve el-Akîdetu’t-Tahâviyye eserinin takip edildiği Akaid Bilinci Sohbetleri 22 Kasım’da nihâyete ermişti. Toplam 58 oturumun yapıldığı ders, her Salı günü 19:00’da Pendik Uluçınar vakfında icra edilmekteydi. Akaid Bilinci Sohbetlerinin bitmesinin ardından, inşallah, Riyâzus Sâlihîn seminerine başlıyoruz. Bu hafta; Ebubekir Sifil hoca, Merhum Hadis Âlimi İmam Nevevî’nin hayatına kısaca değindikten sonra, kısa bir mukaddime …